Program konferencji

Sobota, 5 września 2020

Obrady online

9.30 – 9.55 logowanie się do spotkania

9.55-10.00 powitanie uczestników konferencji, oficjalnie rozpoczęcie obrad

PANEL I A

10.00-11.15

Mgr Kasper Pfeifer (Uniwersytet Śląski), Między centrum a peryferiami. Polski futuryzm i „natyhmiastowa futuryzacja”

Joanna Piechura (Uniwersytet Warszawski), Dwujęzyczna twórczość Jana Brzękowskiego w świetle wieloletniej emigracji. O polsko-francuskim transferze kulturowym

Karolina Król (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wat i Słonimski na pograniczach polskiej i żydowskiej kultury

PANEL I B

10.00-11.15

Małgorzata Kępa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Problem dezinformacji w mediach społecznościowych

Joanna Kończykowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Joanna Ziemna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zaburzenie osobowości borderline i spektrum autyzmu w ujęciu neuroróżnorodności. Obraz społeczno-kulturowy

Mgr Martyna Krogulec (Uniwersytet Łódzki), O stygmatyzacji i dyskryminacji osób z nadmierną masą ciała na rynku pracy

przerwa

PANEL II A

11.35-12.50

Natalia Skrzypek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rzeźba figuralna okresu cyproarchaicznego jako przykład sztuki na pograniczu kanonów

Mgr Ewelina Zygan (Uniwersytet Śląski), O granicach sztuki? Specimen art i jej realizacje

Mgr Kaja Pilch (ASP w Krakowie), Sztuka performance łamiąca kulturowe przyzwyczajenie

PANEL II B

11.35-12.50

Mgr Zofia Małysa-Janczy (Uniwersytet Jagielloński), Narodziny, śmierć czy dyseminacja autora? Autokreacje Michela Houellebecqa

Mgr Dorota Czerkies (Uniwersytet Jagielloński), Granice i rola ekfrazy w tetralogii M.M.M.M. autorstwa Jeana-Philippe’a Toussainta

Mgr Ariana Fabiszewska (Uniwersytet Warszawski), Dziecko jako jednostka marginalizowana we współczesnej prozie węgierskiej

przerwa

PANEL III A

13.10-14.25

Mgr Konrad Filip Komarnicki (Uniwersytet Warszawski), Ku Wschodzącemu Słońcu. Pielgrzymowanie do Jerozolimy w dobie wypraw krzyżowych w kontekście spotkania kultur

Dr Michał Zborowski, Peryferie wyzwaniem w Kościele i dla Kościoła. Eklezjologia papieża Franciszka

Dr Tomasz Rudowski (Uniwersytet Warszawski), Kolonialność i tożsamość: interkulturowość w edukacji w Ameryce Łacińskiej

PANEL III B

13.10-14.25

Mgr Marta Wiśniewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Sens i znaczenie pytania „Kim jesteś?”. Wokół tożsamości mieszkańców Warmii i Mazur na podstawie reportaży z lat 1990-2015

Mgr Anna Madej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), dr Arkadiusz Zawadzki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marginalizacja mniejszości narodowych w II RP na przykładzie powiatu bialskiego

Mgr Renata Chrzan (Uniwersytet Wrocławski), Mniejszości narodowe i etniczne Dagestanu

Mgr Diana Mazepa (Uniwersytet Wrocławski), Bułgarsko- macedoński spór o tożsamość

przerwa

PANEL IV A

15.15-16.30

Mgr Agata Waszkiewicz (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie), Poza granicami dobrego smaku — jedzenie niejadalnego w grach cyfrowych

Mgr Jagoda Kościelniak (Uniwersytet Gdański), Rozrywka czy manifest? Niezależne gry cyfrowe w Rosji

Mgr Anna Oleszczuk (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie),Granice nienormatywności w serii „Elfquest” (1978-218) autorstwa Wendy i Richarda Pinich

PANEL IV B

15.15-16.30

Mgr Marzena Klimowska, Ostojicevo jako mała ojczyzna polskiego bimbru

Mgr Magdalena Grela-Chen (Uniwersytet Jagielloński), Hanfu Yundong – marginalna idea, która zdobyła serca Chińczyków

Mgr Tomasz Kosicki (Uniwersytet Gdański), O granicach informowania stron w jurysdykcyjnym postępowaniu  administracyjnym – kilka refleksji

przerwa

PANEL V A

16.50-18.05

Mgr Anna Nadrowska (Uniwersytet Gdański), Przywiązanie „do ziemi, do języka, do wiary”? Obraz współczesnej polskiej prowincji w prozie Andrzeja Muszyńskiego

Martyna Pustoszkin (Uniwersytet Warszawski), Rejs po rzece Styks – między życiem a śmiercią

Mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski), Peryferie technologii. Maszyna w służbie człowieka steampunkowego

PANEL VB

16.50-18.05

Mgr Maciej Stawiski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Klasztory bernardyńskie na Warmii w świecie pogranicza polsko-niemieckiego w XVIII wieku

Mgr Paula Wydziałkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Spotkania polskich podróżników XVI-XVIII wieku z ludźmi z nizin społecznych w czasie wojaży po Europie

Mgr Agnieszka Banaś (Uniwersytet Opolski), Procesy o czary jako przykład zjawiska społecznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Niedziela,  6 września 2020

Obrady online

9.30 – 9.55 logowanie się do spotkań

PANEL VI A

10.00-11.15

Mgr Magdalena Zaród (Uniwersytet Warszawski), Między renesansem a barokiem – manieryzm w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego

Mgr Marta Dziedzicka (Uniwersytet Warszawski), Leonard Sowiński: poeta „burz, błyskawic i mroku” na pograniczach

Lidia Karbowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Zamarginesowa wyjątkowość”. Twórczość Schulza jako projekt emancypacyjny

PANEL VI B

10.00-11.15

Mgr Magdalena Brodacka (Uniwersytet Jagielloński), Pogranicze w słowniku literaturoznawcy. Rozwój pojęcia na przykładzie twórczości Krzysztofa Czyżewskiego i działalności Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”

Mgr Marzena Dobosz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Współczesne wymiary wielokulturowości i pogranicza kulturowego

Mgr Katarzyna Grzybowska (Uniwersytet Jagielloński), Pogranicza i marginesy miejsc pamięci

przerwa

PANEL VII A

11.35-13.15

Mgr Beata Bochnia (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie), „Nie mam dla ciebie miłości”, czyli o wykluczeniu bohaterek polskich powieści fantasy

Mgr Zofia Leśnik, Czy mogła to być trucizna przynależna miejscu? Czy też-w mniej oczywisty sposób-czasom? O funkcji kategorii pogranicza w interpretacji „Przeklętych” J. C. Oates

Mgr Michał Bolek (Uniwersytet Gdański), Małe, lecz potężne. Niemarginalna marginalność pogranicza w twórczości Olgi Tokarczuk na przykładzie „Domu dziennego, domu nocnego”

Justyna Kusiak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Czy każdy z nas może uwierzyć w teorie spiskowe?

PANEL VII B

11.35-13.15

Jan Kozubowski (Uniwersytet Warszawski), Z peryferii do centrum – dzieje dyskursów politycznych według Ernesta Laclaua oraz Karla Mannheima

Mgr Piotr Sieniawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Republiki separatystyczne Kaukazu Południowego w izolacji międzynarodowej

Mateusz Kanak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Starcie dwóch cywilizacji na krańcu świata – radziecka inwazja na Mandżurię w 1945 roku

Mgr Ewa Ciembroniewicz (Uniwersytet Jagielloński), Muzułmańskie chińskie sztuki walki na przykładzie działalności mistrzów pochodzenia Hui

Reklama

CFP: Pogranicza, peryferie, marginesy

Ogólnopolska konferencja naukowa
Pogranicza, peryferie, marginesy
online, 5-6 września 2020

Powiada się, że nie istnieją kwestie jednoznacznie białe lub czarne, a rzeczywistość składa się z rozmaitych odcieni szarości. Owe „szarości” dotyczą wszelako wielu dziedzin, a sformułowania takie, jak „peryferia” czy „marginalność” oznaczają bardzo często coś znacznie pojemniejszego, mogąc odnosić się do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Warto więc naukowo przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. Dlatego organizatorów konferencji interesować będą tematy dotyczące m.in.:

 • kultura wysoka a popkultura;
 • przenikanie się, pogranicza i korespondencje sztuk;
 • kultura niszowa, kultura wykluczana, awangardy;
 • pogranicza estetyczne, dyskursy kiczu etc.;
 • kultury przeszłe, zapomniane cywilizacje;
 • historyczne pogranicza kultur;
 • zderzenia kulturowe;
 • peryferie, pogranicza i marginesy a społeczeństwo;
 • media i social media;
 • konteksty etyczne;
 • obyczajowość – dawniej i obecnie;
 • dyskursy polityczne;
 • geopolityka;
 • zjawiska psychologiczne;
 • zjawiska społeczne;
 • mniejszości etniczne i narodowe;
 • obcość i wykluczenie;
 • lokalność – globalność;
 • tożsamość;
 • marginalizacja ze względu na płeć, pochodzenie etc.;
 • granice cielesności;
 • granice prawa i bezprawia;
 • konteksty religijne;
 • konteksty ekonomiczne;
 • technologia;
 • szare strefy;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ppm.konferencja@gmail.com mija 17 sierpnia 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://pograniczaperyferiakonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)